日本語/Tiếng việt

Mẫu đăng ký

Thực hiện MNPTrong mục “Thực hiện MNP”, hãy tiếp tục sử dụng số điện thoại đang dùng hiện tại.
Hủy hợp đồngTrong mục “Hủy hợp đồng”, đăng ký hủy gói cước đang ký hợp đồng.
Vui lòng nhập ngày hủy mong muốn của bạn
Thêm dung lượngTrong mục “Thêm dung lương”, tiến hành đăng ký thêm dung lượng.
Hãy chọn dung lượng muốn thêm
Thay đổi gói cướcỞ phần “Thay đổi gói cước”, hãy đăng ký thay đổi gói cước trong hợp đồng.
Hãy chọn gói cước muốn thay đổi.
Thay đổi lựa chọnTrong mục “Thay đổi lựa chọn”, tiến hành đăng ký thay đổi các lựa chọn trong hợp đồng.
Hãy chọn các lựa chọn muốn thay đổi.
- -

【Địa chỉ liên lạc hỗ trợ】

Các ngày trong tuần của người nhật(Giờ nhật bản 12:00~17:45)
Điện thoại thông thường:
080-1147-2295(+81-80-1147-2295)
080-7731-0013(+81-80-7731-0013)

Gọi SIM VANG Hỗ trợ:050-6874-8385
Điện thoại liên lạc khẩn cấp:050-5362-4823

Địa chỉ liên lạc hỗ trợ:070-4122-4096
Địa chỉ liên lạc hỗ trợ:080-2580-6888

Các ngày trong tuần của người nhật(Giờ nhật bản 12:00~17:45)
Điện thoại thông thường:
080-1147-2295(+81-80-1147-2295)
080-7731-0013(+81-80-7731-0013)

Các ngày trong tuần của người nhật(Giờ nhật bản 12:00~17:45)
Điện thoại thông thường:
080-1147-2295(+81-80-1147-2295)
080-7731-0013(+81-80-7731-0013)